Kalkulator Cijene Plina

Izračun pretvorbe iz m3 u kWh

Izmjerena količina plina m3
Donja ogrijevna vrijednost kWh/m3
Unesite Izmjerenu količinu plina u m3 i donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 te pritisnite izračun. Za oznaku decimalnog mjesta obavezno koristite točku.

Osnovna energija plina kWh
Razlika energije plina kWh

Dobavna cijena plina kn/kWh
Prodajna cijena plina kn/kWh
Unesite cijene i pritisnite izračun. Unešene cijene se odnose na kategoriju kućanstvo. Za oznaku decimalnog mjesta obavezno koristite točku.

Stavka kWh cijena kn/kWh Iznos
Osnovna energija
Razlika energije

Ukupni iznos
    PDV 25%
    Sveukupno