Reference

1. VMD promet d.o.o.

Poslovna zgrada T-mobile
(ugao Florijana Andrašeca i Ul. grada Vukovara)

 

 

 

 

 

Stambeno poslovna građevina u Budmanijevoj ulici

 

 

 


Stambena poslovna građevina u Vrbiku

 

 

 

 


Naselje urbanih vila u Babunićevoj ulici

 

 

 

 

Stambene zgrade: Garićgradska, Drenovačka, Ogrizovićeva itd.

2. Kamgrad d.o.o.


Stambeno-poslovni kompleks Heinzelova – Banjavčićeva (Billa sa popratnim sadržajima)

 

 

 

 


Katoličko-bogoslovni centar na Kaptolu

 

 

 

 


Stambeni objekat Gajnice 44 (46 stanova)

 

 

 

 

3. Instal – promet Kanižaj d.o.o.

 

 

Naselje Mala Klara te ostali objekti

 

 

 

4. Zagrebgradnja d.o.o.

 

 

 

 

 

 

5. Gramas gradnja d.o.o.

6. Roto dinamic d.o.o.

7. Bramgrad d.o.o.

8. Hidrel d.o.o.

9. Team d.d. Čakovec

10. Slaveks d.o.o.